Blog (ENG)

APLIKÁCIA DRY A HP PRE HOTELY

investigations

kwi 29, 2019
APLIKÁCIA DRY A HP PRE HOTELY | Blog - Microwell

V hoteloch a penziónoch pribúdajú wellness centrá, sauny, vírivky, vonkajšie a vnútorné bazény. Tieto priestory potrebujú špeciálne zariadenia pre úpravu vzduchu a vykurovanie alebo chladenie vody.

Chcete sa dozvedieť viac o nich po technickej stránke? Zaujíma Vás ako prebieha montáž? Čo sa musí dodržať z hadiska STN noriem? Tak potom čítajte ďalej!

Všetko sa začína oslovením vhodnej firmy pôsobiacej v oblasti bazénov a vzduchotechniky. Nasleduje obhliadka, na ktorej sa preberú možnosti montáže a dohodne sa konkrétne riešenie. Potom sa vypracuje cenová ponuka, upresní stavebná pripravenosť.

Čo sa týka vzduchotechniky bazénových hál, väčšinová verejnosť má skreslenú predstavu a myslí si, že vlhkosť sa odvádza výmenou vzduchu za vonkajší vzduch. To však nie je výhodné lebo vonkajší chladný vzduch treba draho ohrievať, aby nekondenzoval keď sa privedie do teplejšieho vnútorného prostredia. Okrem toho vo vonkajšom vzduchu môže byť v niektorých okamihoch vyšší obsah vody vo vzduchu ako je vo vzduchu vnútri bazénovej haly.

Najúspornejším spôsobom odvlhčovania vnútorných bazénových a wellnessových priestorov je cirkulačná úprava vnútorného vzduchu. To znamená že do zariadenia – odvlhčovača sa nasáva vzduch z bazénovej haly kde sa odvlhčí a z neho sa do bazénovej haly dopravuje ten istý vnútorný teplý ale už vzduch. V odvlhčovačom zariadení sa vzduch zbaví vlhkosti, tak že na jednom mieste sa podchladí, kde dôjde ku skondenzovaniu vlhkosti a na druhom mieste v zariadení sa vzduch zohreje získaným kondenzačným teplom. Všetko sa udeje za minimálnej vstupnej elektrickej energie.

Odvlhčovacie zariadenie sa môže umiestniť priamo v bazénovej hale na stene, podlahe alebo strope. Vtedy však treba podľa STN noriem dodržať bezpečnostné vzdialenosti umiestnenia od vody bazéna. Napríklad ak je zariadenie umiestnené viac ako 1,25 m pôdorysne od okraja bazéna zvyčajne sa umiestňuje na stene vo výške 1,5m nad podlahou (minimálne však musí byť 0,3 m nad podlahou). Ak by zariadenie bolo vo vzdialenosti menšej ako 1,25 m pôdorysne od okraja bazéna musí byť už vyzdvihnuté do výšky 2,5 m od podlahy.

Ak je v blízkosti bazénovej haly voľná vedľajšia miestnosť, môže sa použiť ako technická miestnosť na umiestnenie potrubného odvlhčovača. Takáto miestnosť by mala mať rozmer aspoň 2x1,5 m. Od potrubného odvlhčovača sa potom vzduch dopravuje do bazénovej miestnosti potrubiami bežne dimenzie priemeru 250 až 315 mm. Takže je potrebné počítať s dostatočným priemerom na umiestnenie VZT potrubí. Na potrubie je možné umiestniť viac sacích a výfukových mriežok alebo štrbín čím sa docieli rovnomernejšie prúdenie vzduchu v bazénovej hale. Obidve potrubia môžu byť priznané pod stropom, alebo skryté v podhľade. Prívodné výfukové mriežky alebo štrbiny môžu byť umiestené aj v podlahe, čo je z hľadiska prúdenia vzduchu výhodnejšie. V prípade veľkých sklenených okien to je dokonca nevyhnutné aby sa zabránilo roseniu okien.

Na vetranie sa požívajú rekuperátory. Sú to vetracie zariadenia, ktoré čiastočne ohrievajú privádzaný chladný vonkajší vzduch odvádzaným teplým vnútorným vzduchom. Ale aj tu je potrebné dohrievať vzduch aby nedochádzalo ku kondenzácii. Tieto zariadenia s menším prietokom vzduchu možno využiť na prívod čerstvého vzduchu alebo aj mierne ochladenie vzduchu ak by bol vzduch v bazénovej hale už príliš teplý. Nie sú však vhodné na odvlhčenie bazénových priestorov, lebo aby to dokázali by museli pracovať s niekoľkonásobne vyššími množstvami vzduchu. Aj keď len dohrev takého veľkého množstva vzduchu by bol nákladnejší ako je cirkulačné odvlhčovanie kondenzačným odvlhčovačom.

Takže ako vzduchotechnické zariadenie pre bazénovú halu sú ideálne dve zariadenia. Cirkulačný kondenzačný odvlhčovač na odvlhčovanie vzduchu a rekuperátor na prívod čerstvého vzduchu. Miesto použitia rekuperátora, je však možné prisávať čerstvý vzduch aj priamo do cirkulačného odvlhčovača. V ňom sa potom privádzaný vonkajší chladný vzduch ohreje kondenzačným teplom uvoľneným v odvlhčovači. Na odvod vzduchu z bazénovej haly sa ešte použije samostatný stenový ventilátor kvôli vyrovnaniu tlakov vzduchu v bazénovej hale.

Do odvlhčovačov je možné zabudovať aj teplovodnú vykurovaciu vložku čím odvllhčovač získa aj funkciu tvz. fan coliu. Svojou funkciou nahrádzajú radiátor v bazénovej hale. Na vodnú vykurovaciu sústavu sa pripájajú potrubiami dimenzie ½“.

Miesto teplovodnej vložky je možné v odvlhčovači použiť al. elektrickú vykurovaciu vložku.

Odvlhčovače sa napájajú na el. napätie 240V. V prípade použitia elektrickej vykurovacej vložky v odvlhčovači je potrebné použiť dve napájania 240V, každé s inou fázou.

Pre ohrev bazénovej vody sú najúspornejšie tepelné čerpadlá. Pre vonkajšie sezónne bazény sú postačujúce kompaktné tepelné čerpadlá, ktoré majú vodnú a vzduchovú jednotku v jednej časti. Pre vnútorné celoročne vyUŽÍVANÉ bazény sú potrebné už slitové tepelné čerpadlá. Tie majú vodnú jednotku vo vnútri kde nemrzne a vzduchovú jednotku vo vonkajšom prostredí. Vedia pracovať do vonkajšej teploty mínus 15°C.

Obidve tepelné čerpadlá je potrebné napojiť na okruh cirkulácie bazénovej vody a využiť spoluprácu bazénového filtračného čerpadla alebo pridať samostatné cirkulačné čerpalo pre dopravovanie bazénovej vody do tepelného čerpadla.

Pri splitových tepelných čerpadlách sa vnútorná vodná a vonkajšia vzduchová jednotka prepájajú medeným potrubím s chladivom rovnako ako sa to používa pri klimatizáciách, čo väčšina verejnosti už pozná.

Tepelné čerpadlá menších výkonov do vykurovacieho výkonu 17 kW na pripájajú na el. napätie 240 V a väčších výkonov ako napr. 30 kW už na el. napätie 400 V.

Na rozvod bazénovej vody sa u menších tepelných čerpadlách používajú potrubia priemeru d 50 mm a u väčších priemeru 63 mm.

Powrót

Microwell requests your consent to store cookies on your device for the following uses:

Some personal data will be processed from your device (cookies, unique identifiers and other devices) and may be shared with third party providers, and used by this website or application. Some third party suppliers may use these date accoring to legitimate interest, which you can object to using the options bellow. Your consent can be canceled anytime using the icon below.

Technical cookies

These cookies are necessary, they contain anonymous data to match your browser to your session.

Analytical Cookies

We use Google Analytics to improve our website and services, which receives anonymous, aggregated data about the habbits of our visitors.